راهنمای نقشه
گیج گیج
 

اریفیس اریفیس
 

ترموول ترموول
 

سوییچ سوییچ
 

ترانسمیتر ترانسمیتر
 

منیفولد منیفولد
 

سطح سنج سطح سنج
 

مخزن نمونه گیری مخزن نمونه گیری
 

شیرآلات و لوله شیرآلات و لوله
 

متفرقه متفرقه